Op 1 januari 2006 zijn wij, Annelies Hofstee en Krista Visker-Noteboom van start gegaan met het Kindercentrum Slochterborgje. Waar staan wij voor?

Uw kind thuis in Slochterborgje
Ons uitgangspunt is veiligheid en geborgenheid voor uw kind; een verlengstuk van thuis. De gekwalificeerde pedagogisch medwerkers zorgen voor een prettige, open sfeer waarin de geschikte wijze van opvang van uw kind centraal staat. Zij zorgen ervoor dat uw kind zich kan ontwikkelen zoals u dit thuis ook nastreeft. Ieder kind krijgt de aandacht die het nodig heeft.

Uw kind ontwikkelt zich
Slochterborgje zorgt ervoor dat door middel van het pedagogisch beleidsplan uw kind:

  • een veilige en geborgen omgeving geboden wordt
  • begeleid wordt bij een gezonde ontwikkeling waarbij het stimuleren van de motorische ontwikkeling een belangrijk speerpunt is
  • zelfvertrouwen ontwikkelt en leert voor zichzelf op te komen
  • zijn of haar mogelijkheden en talenten ontdekt en benut
  • zelfstandig beslissingen neemt en hiervan de consequenties leert te overzien
  • leert te communiceren en samen te werken
  • zich ontwikkelt met respect voor mens, dier en natuur
  • zo veel mogelijk buiten aan het spelen is

Uw kind is uniek
Ieder kind is uniek. Ook dat van u. Daarom verdient uw kind individuele begeleiding. De vaste begeleiders van uw kind zorgen voor onderling vertrouwen en specifieke aandacht. Deze begeleiders zijn ook uw aanspreekpunt vanaf de start van de opvang. Zij/hij zorgt voor een jaarlijks observatieverslag, zodat u de ontwikkeling van uw kind zelf nauwgezet kunt volgen.

Uw kind speelt
Door te werken in een duidelijk herkenbare structuur, dus met een vaste dagindeling met vaste gezichten, krijgt uw kind het ‘thuisgevoel‘ dat wij zo belangrijk vinden.Hierdoor kan uw kind lekker spelen. Uw kind wordt uitgedaagd om verschillende vaardigheden te ontwikkelen door een divers aanbod in speelmateriaal. Door het open-deuren-beleid, wordt uw kind gestimuleerd om op veilige wijze op onderzoek uit te gaan. De speel-beleef-wereld van uw kind wordt hiermee op veilige wijze groter.

Speelt u mee?
Slochterborgje is een wettelijk erkend kindercentrum en werkt volgens de richtlijnen zoals deze zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang. Dit betekent voor u als ouder dat u recht hebt op een inkomensafhankelijke toeslag van de belastingdienst. Dit betekent ook dat het kindercentrum voldoet aan de wettelijk gestelde eisen op het gebied van veiligheid, hygiëne, brandpreventie en brandveiligheid. Tenslotte zijn alle pedagogisch medewerkers gekwalificeerd en scholen zich met regelmaat bij. In de basis is het allemaal uitstekend geregeld voor u en uw kind. Toch blijven dit woorden. U en uw kind beleven de huiselijke sfeer en het thuisgevoel pas als u dit in het echt meebeleeft. Daarom nodigen wij u en uw kind graag uit om op het Slochterborgje een kijkje te nemen. Wij verwelkomen u graag. Bel ons daarom op voor het maken van een afspraak!