U kunt hier het pedagogisch beleidsplan van het kinderdagverblijf (0-4 jaar) en de BSO downloaden.

Beleidsplan BSO2018

Pedagogisch beleidsplan2018

Tevens kunt u hier de Algemene Voorwaarden Kinderopvang 2016 – 2 van onze branchevereniging bekijken die ook bij ons toegepast worden en onze aanvullende Richtlijnen Kindercentrum Slochterborgje

Wij gaan veilig, zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij werken met een privacypolicy en onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.