Sinds 1 september 2006 verzorgen wij de TussenSchoolse Opvang voor alle openbare basisscholen in de gemeente Slochteren.

Wat betekent dit voor u?

1. Kwaliteit
De TSO’ers, oftewel de overblijfkrachten, worden gescreend en moeten een Verklaring omtrent Gedrag kunnen overleggen. Er wordt gewerkt volgens onze richtlijnen. Dit kunt u opvragen door een mail te sturen naar info@slochterborgje.nl. De TSO’ers worden geregeld door onze coördinator bezocht om de kwaliteit te waarborgen. Startende TSO’ers krijgen een introductiecursus aangeboden en jaarlijks volgen de TSO’ers de kinder-EHBO cursus.

2. Coördinator
Om de TSO in goede banen te leiden, hebben wij een coördinator aangesteld. Zij is belast met het maken van de roosters, het inzetten en werven van TSO’ers en het bewaken van de kwaliteit. Voor vragen kunt u bij haar terecht.

3. Kosten
U kunt een contract met ons sluiten voor 40 weken. De kosten bedragen dan €2,- per keer oftewel

€ 80 voor 1 keer per week
€160 voor 2 keer per week
€240 voor 3 keer per week
€320 voor 4 keer per week.

Heeft u een keer geen opvang nodig, dan is het mogelijk, mits er ruimte is, om binnen 1 maand deze in te halen.

De kosten worden vooraf in rekening gebracht. U ontvangt halfjaarlijks een factuur die eventueel in termijnen betaald kan worden.

Heeft u incidenteel TSO nodig? Dan kunt u een strippenkaart aanschaffen. De kosten bedragen €21,50 voor 10 keer. De kaart kunt u bij de coördinator bestellen en wordt u na betaling opgestuurd.

Wat betekent de TSO voor uw kind?

1. Gezelligheid
Uitgangspunt is dat uw kind het naar zijn/haar zin heeft op de TSO. De overblijfkracht benadert uw kind op een positieve manier en heeft aandacht voor uw kind. En uiteraard is het gezellig om met klas- en schoolgenootjes een broodje te eten en na afloop lekker (buiten) te spelen.

2. Eten en drinken
Tijdens de schoolpauze wordt er gezamenlijk gegeten en gedronken wat door de kinderen zelf wordt meegebracht.

3. Veiligheid
Onder kwaliteit verstaan wij ook het bieden van veiligheid. Wij bieden een veilige omgeving, op school of op een andere locatie. De TSO’er biedt geborgenheid maar ook wordt rekening gehouden met het aantal kinderen per TSO’er. Per 10 kinderen wordt een TSO’er ingezet. Om de veiligheid te waarborgen hebben we uiteraard ook regels waar de kinderen zich aan moeten houden. Er is een algemeen TSO reglement opgesteld met aanvullende schoolspecifieke regels. Als u een contract met ons sluit, krijgt u dit reglement samen met de bevestiging opgestuurd.

Meer informatie?

U kunt contact opnemen met onze coordinator, Thea Knollema. Haar mobiele nummer is 06-51779114 en haar mailadres is tso@slochterborgje.nl. Via dit mailadres kunt u tevens een informatiefolder en/of inschrijfformulier aanvragen. De dagen en tijden waarop zij bereikbaar is, vindt u onder CONTACT.