Als ouder heeft u natuurlijk uw eigen ideeën over een juiste opvoeding. Datzelfde geldt ook voor de opvang. Belangrijk is daarom dat ouders kunnen meedenken en adviseren over de kinderopvang. Hiervoor heeft Kindercentrum Slochterborgje een oudercommissie.

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang. Wij kunnen advies uitbrengen over elk voorgenomen besluit m.b.t.:

 • de kwaliteit van de opvang (de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
 • het algemeen beleid op het gebied van voeding en opvoeding
 • veiligheid en gezondheid
 • openingstijden
 • spel- en ontwikkelingsactiviteiten
 • regelingen inzake de behandeling van klachten
 • wijzigingen van de prijs van kinderopvang

Taken en bevoegdheden oudercommissie

 • fungeert als aanspreekpunt voor ouders
 • heeft de bevoegdheid de directie twee keer per jaar, of zoveel vaker als zij in onderling overleg overeenkomen, te verzoeken deel te nemen aan (een gedeelte van) de vergadering van de oudercommissie
 • kan het GGD inspectierapport opvragen bij de directie
 • voert regelmatig overleg (uitgevoerd door de voorzitter) met de directie over het interne beleid van het kindercentrum binnen de randvoorwaarden van de kinderopvangorganisatie
 • zorgt voor goede en heldere informatieverstrekking aan de ouders over de activiteiten van de oudercommissie

Samenstelling

De oudercommissie van Kindercentrum Slochterborgje, locatie Slochteren bestaat uit ouders van kinderen van de kinderopvang en BSO. Op dit moment bestaat de oudercommissie uit 5 leden:

 • Peter (voorzitter) vader van Jasmijn en Rosalinde
 • Janet moeder van Elin en Lize
 • Saskia moeder van Fabian en Valerie
 • Martine moeder van Ralph
 • Jörg vader van Aline

Contact

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u met ons contact opnemen via het e-mail adres van de oudercommissie: oc@slochterborgje.nl. U kunt ons ook altijd aanspreken op de opvang.