Wanneer de kinderen na schooltijd op de BSO komen (wij zorgen voor vervoer) staat de thee/limonade klaar en wordt er gezamenlijk gedronken en wat gegeten. Gebeurtenissen en ervaringen op school worden uitgewisseld en plannen voor die middag worden gemaakt.

De kinderen kiezen hun eigen spel. Alleen, of met anderen, binnen of buiten. Kortom zij vullen hun eigen vrije tijd in, echter onder toeziend oog en onder begeleiding van de leiding.
Dagelijks wordt er een aantal activiteiten voorbereid zodat de kinderen wel uit een aanbod kunnen kiezen.

In de vakantieperiode bieden wij ook hele/halve dag opvang aan waarbij het activiteiten aanbod groter is. Zo hebben we uitstapjes gemaakt naar de speeltuin, kinderboerderij of zijn we gaan picknicken of gaan toneelspelen.