Er zijn verschillende activiteiten die de kinderen kunnen doen. De pedagogisch medewerkers houden hierbij in de gaten dat elk kind met verschillende activiteiten in aanraking komt. Dit om de verschillende vaardigheden te stimuleren waarbij bij ons het bewegen een essentieel onderdeel is. Voorbeelden zijn; knutselen, kleien, zingen, voorlezen, buiten en binnen spelen, samenspelen. Een kind wordt niet door de pedagogisch medewerker verplicht om met een activiteit mee te doen maar wordt wel gestimuleerd om zelf mee te willen doen.

Voor de baby’s proberen we afhankelijk van de behoefte voor afwisseling te zorgen. Vaak vinden baby’s het erg leuk om naar andere spelende kinderen te kijken. Uiteraard krijgen de baby’s daarbij een veilige plek. We beschikken over 1-persoonsboxen maar ook over een grondbox. In de grondbox hebben de baby’s bewegingsvrijheid om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Verder werken we met een activiteitenkalender. Per jaar kiezen we een aantal thema’s die verder uitgewerkt zullen worden zoals bv Pasen, Kerst.