Wij vinden het erg belangrijk om een goed contact met de ouders te hebben. Wij proberen u dan ook zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Dit doen wij door middel van:

  • 2-maandelijkse nieuwsbrief
  • jaarlijkse oudergesprekken
  • ouderavonden
  • contact met de oudercommissie

Verder horen wij ook graag van u wat u van onze dienstverlening vindt. 2-Jaarlijks vragen wij u een evaluatieformulier in te vullen en uiteraard kunt u tussentijds ook zaken bespreekbaar maken.