Bij binnenkomst staat er thee/limonade klaar met koekjes, fruit en/of crackers. Onze insteek is om kinderen zo veel mogelijk zelf te laten doen. Ze kunnen vaak al meer dan dat ze zelf weten, zo bevorderen we de zelfstandigheid. De kinderen smeren zelf hun crackers en helpen mee met de tafel af te ruimen. Verder kunnen de kinderen naar behoefte extra drinken krijgen. Het is niet de bedoeling dat de kinderen eten (vooral geen snoep) van huis meenemen.