We werken met twee stamgroepen, Kikker en Dribbel. Een stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen met 3 pedagogisch medewerkers. Tot 12 kinderen is de kind-leidster ratio:1 pedagogisch medewerker op 6 kinderen. Ons streven is om met verticale groepen te werken omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen van elkaar leren en het pand zich hier goed voor leent. Momenteel zijn de groepen horizontaal ingedeeld in verband met de huidige groep samenstelling.

We werken met open-deuren-beleid. Dit houdt in dat de deuren geregeld open gaan en de kinderen de mogelijkheid hebben om op onderzoek uit te gaan, onder andere in de centrale hal.