Omdat wij uw kind intensief meemaken en u graag hier deelgenoot van willen maken, observeren wij alle kinderen. We werken met een observatiemethode die is samengesteld uit eigen ervaring en diverse observatiemethodes. Er wordt vanuit het hele team input voor dit verslag gegeven. Dit verslag wordt uiteraard met u besproken in een oudergesprek. Dit oudergesprek zal jaarlijks plaatsvinden.

Voor de baby’s tot 1 jaar wordt dagelijks een schriftje bijgehouden. Hierin staat onder andere in wat uw kind gegeten en gedronken heeft.

Wordt uw kindje 4 jaar dan hebben wij in samenwerking met de gemeente Slochteren een overdrachtsformulier in gebruik dat ingevuld wordt en door de ouder aan de basischool overhandigd kan worden.